ICE POWER

Ökat dataarbete, minskad motion samt arbete under stress har ökat problemen vid skuldror-, nack-, rygg- och handledsregion. Statiskt sittande arbete kombinerat med dålig ergonomi och svaga muskel styrka leder lätt till belastningsskador.
Verknings effekten av Ice Power baserar sig på menthol och eteriska oljor, vilka sänker hudtemperaturen ca 7º C.Genom menthol –reseptorns effekt riktas även till djupare vävnader och på så sättet begränsar skadeytan. Ansamling av vävnadsvätska och blod minskar, vilken förhindrar svullnad